Herstory is ….

 

 

Herstory is een inspiratieboek met 20 hartverwarmende verhalen over de levenskracht van het vrouwelijke, de universele Moeder, in al haar verschijningsvormen:
 
 
– onze aardse moeder, Hemelse moeder (de Godin), moeder aarde –

 

 

 

 

 

 

Over Herstory

WAAROM: het eren, respecteren en vieren van het Leven en het floreren van alles en iedereen daarbinnen.

Herstory inspireert tot eenheid en balans; integratie van feminiene en masculiene energie en waarden, tussen het Vrouwelijk Goddelijke en het Mannelijk Goddelijke, vanuit harmonie en gelijkwaardigheid, zodat we de weg terugvinden naar ons hart, liefde, licht en leven binnen onszelf, Samenlevingen in Balans en een verhoogd bewustzijn waarin alles met alles verbonden is.

HOE: Hello from the other side; mensen, mannen en vrouwen, bewustmaken van en verbinden met de andere kant van onszelf, de onbewuste, de onbekende, de kant waarvan we vervreemd zijn, de feminiene kant, het Vrouwelijk Goddelijke, tevens de andere kant van de westerse cultuur, van Nederland, van Europa.

Herstory is een initiatief van de Stichting FemaleFactor.

bsprookje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarom: Hello from the other side

We leven in een bijzondere tijd. Voor veel mensen is het voelbaar dat de energie aan het veranderen is. We zien het terug in de ingrijpende veranderingen in onze maatschappij. Allerlei verborgen en onbewuste zaken komen aan het licht en vele oude structuren staan op instorten, ze passen niet meer bij de Nieuwe Tijd. De vrouwelijke energie, de Grote Moeder en het Vrouwelijk Goddelijke in al haar verschijningsvormen keert terug en voegt toe. Een nieuw pad vooruit naar een nieuw normaal. Het spirituele ervaren en ‘voelen’ naast een wetenschappelijke doe-denk-energie. Aandacht naar binnen, naast aandacht naar buiten, wij naast ik. Aan de horizon wordt langzaam een nieuw bewustzijn voelbaar; het bewustzijn dat wij onlosmakelijk verbonden zijn met al het Leven, een holistische wereld. Een wereld zonder afscheidingen en muren, waar individuele, maatschappelijke en spirituele lijnen samenkomen. One world.  Daarmee komen we tegemoet aan een diep gevoelde menselijke behoefte naar liefde, verwantschap en verbondenheid.

Alles is energie (de Wet van Trilling). Herstory gaat daarom in de eerste plaats over de twee oerkrachten van het Universum (yin – yang) en dan pas over gender (vrouw – man ). Creëren, groeien, transformeren doen we, vrouwen en mannen, op energetisch niveau. Daarmee is Herstory een verhaal voor en over vrouwen èn mannen.

Programma over de HUIDIGE TRANSFORMATIE in en om ons heen:

– integraal holistisch perspectief, one world, heelheid en eenheid

– terugkeer feminiene energie, de Grote Moeder, het Vrouwelijk Goddelijke in al haar verschijningsvormen voor vrouwen èn mannen

– westerse cultuur en samenleving: patriarchaat

– heden, verleden, toekomst

– vergroten bewustzijn, verbreden perspectief

– duurzaam- zijn: binnenkant van duurzaamheid

samenlevingen in balans; yin-yang in balans

de female & male factor

Vele jaren heeft ze geduldig in ons gewacht
tot we er een bodem voor ontginnen
die liefdevol is en dicht bij ons.
Opdat ze zich in volle gedaante kan manifesteren.
Brullend als een leeuwin.

Bereid, gretig en nederig neemt mijn female factor en die van al die andere vrouwen en mannen haar plaats in in de Cirkel van het Leven.
In een verstrengeling met de male factor.
Ze brengt nieuw leven voor onszelf, onze economie, gezondheidszorg, recht, …voor mens & maatschappij.
Een isme, holisme, dat uitgaat van wie of wat we in essentie zijn, liefde.

Een verhaal van verdriet en vreugde.
Een Gouden Tijd, vrede en verlichting, Samenlevingen in Balans, zou het dan echt in het verschiet liggen?

 

Herstory

Herstory is een inspiratieboek met 20 hartverwarmende verhalen over de levenskracht van het vrouwelijke, de universele Moeder, in al haar verschijningsvormen:

– onze aardse moeder, Hemelse moeder (de Godin), moeder aarde –

Herstory bevat verhalen over de vrouwelijke kant van onze menselijke natuur en cultuur en de daarmee samenhangende wijsheid. Verhalen die JA zeggen tegen het kosmische web van Leven dat alles omvat. Herstory geeft rust en vertrouwen en helpt om harmonie en levensvreugde te ervaren in onszelf en in de wereld. Een bloemlezing van een grote diversiteit aan auteurs die allemaal een ander stukje van Her-story belichten, in kleur, met beeld want we willen haar een stem èn een gezicht geven.

De afzonderlijke bijdragen staan op zich en vertellen ieder een eigen verhaal (1e her-story). De verhalen worden met elkaar verbonden door een inleiding op de verschillende perioden door de initiatiefneemster (2e her-story). Samen geven alle bijdragen een beeld van de rijkdom en diversiteit van het vrouwelijk perspectief op onze geschiedenis en heden (3e her-story). Samen zijn ze ook een uitnodiging voor vrouwen en mannen om eens anders te kijken naar onze vaderlandse geschiedenis en cultuur. Wiens verhaal wordt verteld met onze geschiedenis en wat zegt dat over onze identiteit? Wie zijn onze helden en welke verhalen verheerlijken we als samenleving?

 

 
Anja Beerepoot
 
Moederland – Matriarchaat
Marion Brigantia van Eupen
Ineke Bergman
Marion Kuiperi
Anneke Wittermans
Debora Zachariasse
Isabella Verbruggen

Vaderland – Patriarchaat
Mieke Bouma
Danielle van Dijk
Ann Marie Ackaert
Lida van de Water
Edith de Wit
Karen Hamaker Zondag
Lisette Thooft

Mensenland – Samenlevingen in Balans
Marieke de Vrij
Petra Stam
Joris Vincken
Liane Lankreijer
Tanja Abbas
Gyonne Goedhoop

 

Herstory beslaat de hele westerse geschiedenis dus dat deel dat op schrift is gesteld en de perioden daarvoor. Vooralsnog komen we voor wat betreft Herstory tot de volgende indeling op basis van perioden in de ontwikkeling van ons westerse bewustzijn:

* Moederland – Matriarchaat – moeder aarde: steentijd met o.a. heidendom en wijze vrouwen
* Vaderland – Patriarchaat – vader hemel: met oa christendom, kolonialisme, feminisme
* Mensenland – Nieuwe mens en tijd: 21 ste eeuwse balans > integratie vrouwelijke en mannelijke

Wie doen er mee?
Dit thema vraagt om een verenigd initiatief van meerdere auteurs die verbonden zijn met dit onderwerp. Omdat ze allemaal een ander stukje belichten en zo een bijdrage leveren aan het geheel. Het boek bevat 20 verhalen. De auteurs hebben diverse achtergronden en aandachtsgebieden; holisten, feministen, humoristen, sjamanen, wetenschappers, heksen, christenen, priesteressen, astrologen, psychologen, kunstenaars, filosofen. De meeste auteurs zijn ieder voor zich al lang bezig met (onderdelen van) dit thema en hebben zelf ook al één of meerdere boeken gepubliceerd.

 
 
 
 
 
 
 
Thuis in het Leven
 

Priesteres van de Godin door de eeuwen heen en nu
Zoektocht naar de magie van het vrouwelijke
Het labyrinth als symbool en wijze gids
Nehalennia vertelt van de autonome vrouw
In Persephone’s armen
In het hart van framedrumming
 
 
Medea
Herstory van het Christendom
Jeanne D’Arc, een Shero
Maria, de Universele Vrouwe
Leading Lady van je eigen leven
Het heilige huwelijk
De krabbenmand; onze eigen demonen
 
 
Een duurzame toekomst
De lelie en de prins
Als ik echt mezelf ben, wie ben ik dan?
Je gevoed weten
De wereldwijde kanteling
Een kind van de tijd, de tijd in het kind

 

U2, Joshua Tree Tour 2017, introducing Herstory

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herstories

 • All
 • symbool
 • oerprincipes
 • christendom
 • mythe
 • oude wijsheid
 • nieuwe inzichten
 • voorouders
 • vrouwenlijn
 • godin
 • religie
 • heldin
 • sprookje
 • lichtwerkster
 • heidendom

Crowdfunding

Herstory geeft Haar verhaal de ruimte.

Zeg JA tegen het Leven en doe mee met onze Crowdfunding.
Herstory is een inspiratie boek met 20 hartverwarmende verhalen over de levenskracht van het vrouwelijke, de universele Moeder, in al haar verschijningsvormen:

– onze aardse moeder, Hemelse Moeder (de Godin), moeder aarde –

Een bloemlezing van een grote diversiteit aan auteurs die allemaal een ander aspect belichten, zowel in woord als met beeld; want we willen haar een stem èn een gezicht geven. Herstory is een dynamisch project met veel liefde opgezet door Anja Beerepoot en warm ontvangen door alle auteurs die zonder betaling hun verhaal schreven. Ook de redactie is kosteloos gedaan door mensen uit het eigen netwerk. Voor de volgende stappen, de vormgeving en het drukken, hebben we financiering nodig.

We zijn blij met jouw hulp!
Wil jij van betekenis zijn en een bijdrage leveren? Doe mee met onze crowdfunding, reserveer alvast jouw Herstory boek of E-book. Dat kan al voor 10 euro (E-book) of 30 euro (boek).

Steunen zonder rewards, maak dan je bijdrage over naar NL 95 RABO 0101781997 t.a.v. Stichting FemaleFactor  – vermeld Herstory dan komt het goed terecht.

Dank je wel voor je aandacht en steun in welke vorm dan ook!

NAAR INTEKEN FORMULIER

 

Ik geef haar verhaal de ruimte en jij?

Ja, ik geef haar verhaal de ruimte omdat……..


Nu, dat is heel eenvoudig: de geschiedenis is tot nu toe erg mannelijk georiënteerd; het is bovendien een geschiedenis van oorlogen en geweld. Het is nu aan de tijd het vrouwelijke rondborstig op de kaart te zetten. ‘De zachte krachten zullen winnen in het end’, scheef de dichteres Henriette Roland Holst al. Daarna zal de geschiedschrijving wellicht in evenwicht zijn en spiegelt zich deze harmonie in de samenleving.

Danielle van Dijk,
Schijfster van boeken over het vrouwelijk goddelijke
Herstory: Het Christendom en andere religies


…..’omdat ik via een eigen sprookje een bijdrage wil leveren aan de bewustwording en het herstel van de balans tussen het mannelijk en vrouwelijk aspect. Beide zijn even belangrijk, maar door de eeuwen heen is het vrouwelijk aspect onderdrukt. Voor mens, natuur, maatschappij en cultuur is het belangrijk dat de balans zich herstelt, wat betekent dat het vrouwelijk aspect (compassie, introspectie, het onderbewuste, intuïtie en betrokkenheid) meer aandacht vraagt.’

Petra Stam,
Auteur en spiritueel coach
Herstory: De lelie en de prins


‘Omdat onze geschiedenis nog altijd ‘vaderlandse geschiedenis’ heet. Omdat er bepaalde zelfstandige naamwoorden in het Nederlands zijn die van oorsprong vrouwelijk zijn, maar bij voorkeur als mannelijk worden behandeld. Omdat we altijd spreken en schrijven over mannen en vrouwen, jongens en meisjes, goden en godinnen, broers en zussen. Het mannelijke voorop. (De enige uitzondering is dames en heren). Omdat het Lieve Vrouwebeestje in Nederland lieveheersbeestje is gaan heten. Omdat God nog altijd Hij en Heer is. De Godin is weggeschreven en gedemoniseerd. Haar vanuit de diepten van onze psyche naar boven halen, is mijn aandeel in herstory.

Lida van de Water
Priesteres van de Godin, bezinningswerker, oprichter Rode Tent Bollenstreek, docent
Herstory: Maria, de Universele Vrouwe


‘Ik een bijdrage wil leveren aan het besef en de waarde van de vrouwelijke kant in ons, ons intuïtieve en creatieve stuk, gelijkwaardig aan onze mannelijke, rationele kant. Het labyrint spreekt dit vrouwelijke deel in ons aan en geeft inzichten en antwoorden die we via onze ratio niet kunnen ontvangen. Ik wil graag een stem geven aan dit vrouwelijke symbool, dat ons veel kan schenken als we openstaan voor haar boodschappen.

Marion Kuiperi
Ritueelbegeleidster
Herstory: Het Labyrinth als symbool en wijze gids


Duurzaamheid als perspectief voor de toekomst kent vele gronden. Eén daarvan is dat slechts wanneer het wezenlijk vrouwelijk oerprincipe in gelijke waarde aan het mannelijk oerprincipe in de mens verbonden wordt, er een duurzame toekomst geschapen kan worden.’

Waarom schrijf ik? Waarom draait de aarde om haar as? Waarom tekent een kind?
Voorbij onze nieuwsgierigheid om een verklaring te vinden, zijn we. Ik ben, jij bent.
Oneindig rijk, oneindig arm, oneindig lelijk, oneindig mooi. Ongeacht of ons hoofd ooit zal begrijpen waarom, zijn we, leven we. Daarom schrijf ik.’

Joris Vincken
Inspirator, auteur, musicus
Herstory: Als ik echt mezelf ben, wie ben ik dan?


Mijn belangstelling gaat uit naar de eerste theaterteksten die geschreven zijn door de oude Griekse Tragedieschrijvers een paar honderd jaar v Chr. Door verhalen op te schrijven die voorheen mondeling werden overgedragen, zetten de tragedieschrijvers veel oude verhalen naar hun hand. Maar wat nu als er vrouwelijke toneelschrijvers waren geweest? Zouden de verhalen dan een andere kleur en betekenis krijgen?

Mieke Bouma
Auteur, docent, storycoach
Herstory: Medea

Iedere vrouw speelt verschillende rollen in het leven van anderen, bijvoorbeeld die van moeder, dochter, zus, geliefde, vriendin, collega, etc. Maar we spelen ook de hoofdrol in ons eigen levensverhaal én we zijn de verteller van dat verhaal. Inspirerende verhalen over andere vrouwen (zowel fictie als non-fictie) helpen ons om betekenis en richting te geven aan ons eigen leven hier en nu, zodat we de rol van ons leven heel bewust en met verve kunnen vertolken. Dat is de reden waarom ik ben betrokken bij Herstory.

Edith de Wit
Auteur, storycoach
Herstory: Leading lady van je eigen leven


Als puber vroeg ik me al af, waar ontlenen vrouwen hun bestaansrecht aan? Naast de magie van kinderen krijgen en het natuurlijke talent om zorgtaken aan te trekken, hun sexappeal naar mannen. De vrouw staat de afgelopen 2000 jaar nauwelijks in de schijnwerpers. Tegelijkertijd waren de eerste namen in de geschiedenis boekjes in de Middeleeuwen, Jacoba van Beieren en Hildegard van Bingen. Waar zijn de vrouwen gebleven? Daarom ben ik zo verheugd dat wij in Nederland een zo grote schat aan vondsten van Nehalennia (300 beelden) hebben opgevist uit zee.

Anneke Wittermans
Dansdocent, hoedster van de vrouwenlijn
Herstory: Nehalennia, het Genezende Licht bij het Water

Het over mezelf gaat. Herstory is my story. Zoals van zoveel mensen, bewust of onbewust. Ze is mijn bron, geeft kleur aan mijn ervaring. Alle kleuren. Steeds meer laat ze me voelen wat (zelf)liefde en eenheid is. Hoe zou ik niet haar verhaal de ruimte kunnen geven? Als ik het niet doe, ben ik het contact met mezelf kwijt en zit ik verstrikt in het verhaal van een ander. Wat met regelmaat gebeurt. Gelukkig leer ik haar steeds beter kennen.

Anja Beerepoot
Initiatiefneemster Herstory, inspirator, wereldoverbrugger
Herstory: Thuis in het leven

 

 

JA, IK GEEF HAAR VERHAAL OOK DE RUIMTE OMDAT....

Ik doe mee omdat we met Herstory de oude kennis weer openen, opdiepen en laten zien hoe het nu geleefd kan worden als antwoord op de huidige vraagstukken. Door dit samen te bundelen in één boek versterken we het wakker worden van deze kennis en de mensen om ons heen, opdat zij ook kunnen bijdragen aan het herstel van de balans op aarde. Herstory is voor mij ook een uitdaging: het ‘diep voelend weten’ vanuit mezelf onder woorden brengen, erop vertrouwend dat dit gehoord kan worden in de ‘rationele’ wereld van nu.

Liane Lankreijer
Sociaal veranderaar
Herstory: Je gevoed weten

De beelden die we over het mannelijke en het vrouwelijke in onze maatschappij hebben, zijn hardnekkig en geworteld in een ver verleden. Ze werken, ook als we het niet willen, ongemerkt in ons door. Als we begrijpen hoe dat werkt, heb je een machtig instrument om de echte vrouwelijke kracht te ontdekken. Tijd om het grote bekendheid te geven!’

Karen Hamaker Zondag
Auteur, docent
Herstory: Het heilige huwelijk

De geschiedschrijvers hebben het patroon van een scheiding tussen mannelijke en vrouwelijke energie in een heldere dualiteit gegoten en verankerd. Door deze twee energieën als opponenten te zien blijven ze, ook vandaag nog, elk op zich, achter met een leegte en een onvolledigheid. We hebben nieuwe verhalen nodig om deze dualiteit eindelijk achter ons te laten.’

Ann Ackaert
Auteur, verhalenverteller
Herstory: Jeanne D’Arc, een Shero


‘Met mijn verhaal wil ik het belang van de magie van het vrouwelijke aantonen in een maatschappij die vervreemd is van zijn wortels. Vrouwen en mannen kennis laten nemen van onze verborgen geschiedenis en de wijsheid van onze stammoeders. Laten zien dat er hoop is op een vreedzame samenleving waarin vrouwelijke eigenschappen en mannelijke eigenschappen gelijkwaardig aan elkaar zijn en het contact met Moeder Aarde is hersteld.’

Ineke Bergman
Auteur
Herstory: Zoektocht naar de magie van het vrouwelijke


Het is mijn levensmissie om de tempel, waar vrouwen in vroeger tijden kwamen om opgeleid te worden tot Hogepriesters, weer tot leven te brengen. Ik wil vrouwen helpen om meesterschap te verwerven over hun innerlijk vuur door de Vrouwelijke Mysteriën en westerse esoterie. Zo kunnen we diepere , zinvolle verbanden aanreiken, die anders in de veelheid verloren gaan, ten dienste van mens en natuur, van het Grote Geheel.

Deborah Zachariasse
Auteur, tempelbewaarster
Herstory: In Persephone’s armen

Ik geef Haar verhaal de ruimte omdat ik niet anders kan. Het is waarom ik op dit moment in de tijd hier op onze Aarde leef. Deze belangrijke tijd, dit kosmische kantelpunt, heeft bij mij tot een diepe persoonlijke transformatie geleid. Oude wijsheid en vrouwelijke energie keren via de weg van mijn hart weer terug in mijn bewustzijn en zorgen voor innerlijke balans. Ik kan niet anders meer – hoe moeilijk soms ook – dan daar naar te leven en daarover te spreken.

Tanja Abbas
‘Balansbrengende onderzoeker’, ‘vertaler’ en verteller
Herstory: De wereldwijde kanteling

Ik geef Haar verhaal de ruimte, omdat ze jarenlang onderdrukt is geweest.
Ik geef Haar verhaal de ruimte, omdat onze voormoeders jarenlang onderdrukt zijn geweest.
Ik geef Haar verhaal de ruimte, omdat het tijd is voor de gekleurde en vrouwelijke stem als even belangrijke stem.

Gyonne Goedhoop
Creator, Vrouw, Wezen, Mens
Herstory: Een kind van de tijd, de tijd in het kind

Ik geef Haar Verhaal de ruimte, omdat Haar Verhaal een verhaal is dat niet alleen gehoord mag worden, maar een verhaal dat gehoord moet worden. In onze tijd waarin kennis zo breed verspreid wordt, is het haast onbegrijpelijk dat de Godin nog steeds verborgen is. Als Priesteres van de Godin wil ik Haar en ons verhaal naar buiten brengen, zodat iedereen de kans heeft om Haar te leren kennen. Een verhaal dat mogelijkheden opent naar een toekomst met meer menselijke verbinding, respect voor elkaar en onze prachtige Aarde!

Marion Brigantia
Priesteres van de Godin
Herstory: Priesteres van de Godin door de eeuwen heen en nu

Ik geef Haar verhaal de ruimte omdat ik ervaar dat in deze tijd de lang verborgen, doch onafgebroken aanwezigheid van het vrouwelijke zo verlangend is om naar buiten te stromen. Mij zette Ze op het pad van de priesteres en haar drum. Het vuur in mij aangewakkerd, exploreerde ik deze wereld ten volle. Ik laat de drum spreken.

Isabella Verbruggen
Drumpriesteres en vertaalster: En de drummers waren vrouwen
Herstory: In het hart van framedrumming

De grote moeder


Black Madonna Crying for Piece – Photographer: Claudette van de Rakt
Artist: Lian Waas

‘ De Grote Moeder, gekend door vele namen en vele afbeeldingen, lijkt te verschijnen aan mensen overal ter wereld, op verschillende tijdstippen, in de vorm en aanblik die de ziel het meest aanspreekt, om haar te omarmen en omarmd te worden. Ze draagt duizend namen en haar huid heeft duizend tinten, ze draagt vele gewaden, en ze is beschermster van woestijnen, bergen, sterren en oceanen. Ze toont zich aan ons in ontelbare gedaanten, maar in haar centrum is alleen een groot zuiver hart.’ 

Clarissa Pinkola Estes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over ons

Herstory komt tot stand door de warme inzet van een boel mensen. De profielen van alle auteurs zijn te vinden bij hun Herstory. Hier lees je een paar korte interviews met een aantal betrokkenen.

 

Anja Beerepoot: Wereldoverbrugger, Inspirator, Cultuurwatcher
Spiegelen en inspireren als ademend kanaal van ‘de Grote Moeder’

Anja Beerepoot is initiatiefneemster van Herstory. In 2006 ben ik gestart als onderneemster met FemaleFactor, toen een platform voor vrouwen, vanuit het idee dat het opnieuw waarderen en leven van de female factor, de vrouwelijke energie, vruchtbare aarde zou brengen voor vrouwen, mannen en de wereld om ons heen. Door de jaren heen ben ik steeds meer uitgenodigd mijn eigen female factor te doorleven en doorvoelen en mijn ervaringen te delen met anderen.
Anja staat ingeschreven bij: Athenas en De Spreker

Lees HIER drie vragen aan Anja over Herstory.

Win Bück: redactie
Ik ben geïnteresseerd in nondualiteit en organiseer maandelijkse gespreksgroepen over dat onderwerp op de Veluwe. Daarnaast ben ik initiatiefnemer van het blog: Leeg en Bevrijd, een blog over Hein Thijssen en Nondualiteit. Voor Herstory verzorg ik mede de redactie van alle verhalen op het Nederlands.

Lees HIER drie vragen aan Win over Herstory.

Marion Kuiperi: auteur
Sinds 2009 heb ik mijn eigen bedrijf Ruimte voor Rituelen waar ik mensen bij belangrijke overgangsmomenten in hun leven begeleid met een ritueel op maat. Ook verzorg ik labyrintlopen, geef workshops over sterven en vier ik de grote wendes door het jaar. Iedere nieuwe maan is er een Rode tent bijeenkomst. Na mijn opleiding tot stembevrijder bij Jan Kortie bied ik wekelijks op laagdrempelige wijze mantrazang aan.

Lees HIER drie vragen aan Marion over Herstory

Joris Vincken, inspirator, auteur, componist
‘….Zo lang had ik gezocht. Eerst in de wereld, daarna in mezelf, om uiteindelijk te ontdekken dat wat ik werkelijk zocht, ik altijd al geweest was, dichterbij dan mijn adem, de eenvoud van dit moment, de bron van het verlangen. Er is geen sleutel, de deur was altijd al open geweest. Sterker nog, er is helemaal geen deur. Er is niets waar ik naartoe hoef, omdat ik er al ben en zonder het te weten altijd al was….’

Lees HIER drie vragen aan Joris over Herstory

Maureen Hennep: kunstenares
Geboren in Suriname en sinds m’n 3e jaar in Nederland.
Ik noem mezelf een wereldburger omdat heel veel culturen en gewoontes mij aanspreken. Ik werk fulltime voor de overheid en daarnaast vol passie aan verschillende projecten, zoals geboortekaarten, agenda, inzichtkaarten en schrijven van gedichten. Mijn kunst is een weerspiegeling van je innerlijk. Ik zie niet je buitenkant maar je binnenkant die ik vertaal in mijn werk, schilderij, illustratie of gedicht. Voor nu werk ik met mijn digitale pen, maar mijn liefde voor de kwast is ook aanwezig.

Lees HIER drie vragen aan Maureen over Herstory

Ann Marie Ackaert, auteur
Ann Marie Ackaert is mama, oma, partner, dochter, wetenschapper, gezondheidsbegeleider, verhalenschrijver. Tuinieren, wandelen, reizen, lezen en muziekfestivals zijn geliefkoosde hobby’s. Ze is een kameleon met ruime interesses en altijd een hoop plannen op stapel.

Lees HIER drie vragen aan Ann Marie over Herstory

Tanja en Jos: redactie
Tanja werkt als onafhankelijk onderzoeker, dagvoorzitter, coach, sociaal ondernemer, schrijver en spreker. Sinds 2014 is ze als verbinder betrokken bij Nederland Kantelt. Jos werkt als belastingadviseur.

Lees HIER drie vragen aan Tanja en Jos over Herstory

female energy

 

 

 

 

 

Testimonials

 • d.d. 3 mei 2016 Hello from the other side – presentatie netwerkbijeenkomst NCD

  ” Ik ben net terug van een PUM missie in Solo, Java Indonesia. Tijdens het bezoek aan een winkelcentrum in Solo heb ik herhaaldelijk moeten denken aan de wervelende en inspirerende presentatie van Anja Beerepoot die ik op 3 mei mocht bijwonen bij een NCD district bijeenkomst. Zij liet mij beter kijken naar wat ik zag op Java. In het winkelcentrum zag ik veel reclame met foto’s van mannen en vrouwen, bespottelijk dacht ik, het waren allemaal blanke Europese gezichten, dit terwijl het gehele winkelcentrum draaide op de omzet van de lokale Indonesische bevolking.

  Anja toonde ons een enorme hoeveelheid plaatjes in haar presentatie en liet ons op adem komen door een verplichte kijk in onze spiegel. „Kijk nu eens anders” leek zij te zeggen, „reageer nu eens anders en verbind je met die ander”. Ik was aan het werk in een land met 240 miljoen inwoners waar de meeste mensen geen separate crisis meer onderscheiden maar een doorlopende. Haar voorbeeld van de blanke actrice die de rol van Nina Simone moest spelen, whitewashing wordt dat genoemd leerde ik die avond van Anja. Dus wat ik zag in Solo, was een manier om de Javanen te doen denken dat alles wat mooi is blank en lang moet zijn.”

  Jan van Rij - voorzitter Sudemare Holding B.V.
 • d.d. 10 mei 2016 Masterclass Nieuwe Wereld voor het Parket Noord Nederland

  Wat men als heel positief heeft ervaren is het feit dat jij ons eens vanuit ander perspectief dan wat we zelf meestal hanteren, hebt meegenomen in centrale onderwerp van de Masterclasses.Leuk om te horen was dat ze er allemaal wel over nadenken. Daarnaast viel het tweede deel van de bijeenkomst erg in de smaak. De dag na de masterclass hadden we toevallig een landelijke OM-dag over leiderschap en het aspect van de schilderijen kwam in verschillende gesprekken terug. Vooral het gegeven dat je toch hele verschillende beelden kunt hebben bij 1 schilderij, zette aan tot gesprek. Ook omdat collega’s toch ook wel persoonlijke onderwerpen ter discussie hebben gebracht.

  Jouw begeleiding werd ook als positief ervaren: rust, doorleefd verhaal en ruimte voor inbrengen meningen, waren thema’s die ik terug gehoord heb. Vond het zelf erg leuk om je te leren kennen. Toch wel spannend als je elkaar nog nooit eerder hebt ontmoet en dan een dergelijke bijeenkomst met elkaar organiseert. Vond je erg constructief in de voorbereiding van de bijeenkomst en de samenwerking erg prettig!”

  Liesbeth Joosten van der Veen, Hoof Team Interventies, Parket Noord Nederland
 • “Tijdens de Secretaresse Groeidag 2012 kwam ik in contact met Anja Beerepoot en Mirjana Smolic. Zij introduceerden hun workshop: “Typisch Jij! Persoonlijk Leiderschap. Deze workshop gaf mij energie die ik graag wilde delen met mijn vakgenoten. I.s.m. Ingrid Geul (Leading Lady) organiseerde wij in 2013 een Secretaresse Groeidag voor vakgenoten die werkzaam zijn op de Chemelot locatie en derden relaties waar wij veelal mee samenwerken. Deze workshop is als zeer positief ervaren en voor vele vakgenoten een verrijking geweest om elkaar beter te leren kennen.

  Ik beveel deze workshop dan ook van harte aan voor deze doelgroep en wil Anja en Mirjana hartelijk danken voor de prettige samenwerking.”

  Marscha Bos - management assistant Sitech Services
 • Wat een mooie, stimulerende ochtend hebben wij met Anja en Mirjana mogen beleven. (15 vrouwen, werkzaam in de Beauty Branch)
  Onze dank hiervoor. Het was een ochtend vol herkenning en een kijkje in onze eigen Spiegel.
  Bedankt! (november, 2014)

  Renate Brouwer - Opleidingen Coördinator Beauty XL
 • Anja has enlightend our perspective on the roles we as women play in our families & society. Her original approach and the enthousiastic way she presented this to our network, did energize the women of our network and also provided them with wonderful food for thought. Thank you, Anja! It has been really nice working with you. Kind regards from the chairwoman of VWI (Network of Female Graduates of the Wageningen UR)” October 12, 2012

  Chairwoman Wytske Dijkstra - Network of Female Graduates of the Wageningen UR

In de media

Zie HIER voor een compleet overzicht.

IMG_0005

BLOG

10
Feb

Naar Frankrijk in de voetsporen van Maria Magdalena

In overgave

Eind februari vertrek ik naar Zuid Frankrijk, naar een plek met molens en blauwe bronnen boven Toulouse. Sian en Jean Pierre, een engels frans echtpaar hebben daar een wijsheidscentrum open voor verschillende tradities, Sources de Sagesses. Ze hebben me uitgenodigd om bij hen vrijwilligerswerk te komen doen. Ik ontmoette hen tijdens een retraite in Maitreya net op het moment dat ik hoorde dat ik niet langer bij het boeddhistisch centrum kon blijven. Sinds september woon ik daar en help ik mee. Omdat toeval niet bestaat en mijn intuïtie me aangeeft dat het goed is om te gaan, ga ik naar Frankrijk. Leven in overgave aan de natuurlijke goddelijke stroom in mijn leven. De afgelopen maand bracht deze stroom me nog meer verrassend nieuws. Dat het eeuwenoude ritueel ‘voetwassing en voetbalseming’ deel uitmaakt van mijn essentie.

Herinner jezelf

Beide nieuwe ontwikkelingen leiden me naar Maria Magdalena. Volgens de legende zou zij na de kruisiging van Jezus naar Europa zijn gevlucht. In Frankrijk zou ze begonnen zijn met het verkondigen van zijn boodschap: herinner jezelf, het koninkrijk Gods is in u, god leeft in jou in de vorm van liefde. Ook haar stoffelijke resten zouden in Frankrijk begraven liggen, in Vézelay (zie foto). Plaatsen waar ze veel tijd zou hebben doorgebracht zoals Rennes-le-Château zijn tegenwoordig bedevaartsoorden en er zijn meerdere kerken en kathedralen in Frankrijk naar haar vernoemd. Ook de kerk van het dorp waar ik heen ga is gewijd aan Sainte Marie Madeleine, haar franse naam.

De kracht van het ZIJN

De bewegingen in mijn leven sluiten aan bij de diepe integratie in de materie die de afgelopen maand(en) is ingezet in de kosmos. Daardoor worden we geholpen om de kracht van het ZIJN in de vorm te brengen. Je trekt dan van binnenuit aan wat er ‘nodig’ is al voordat je het gewenst hebt (met dank aan Manuela van der Knaap, www.inzichten.com voor dit inzicht). En inderdaad heb ik over beide, Frankrijk en de voetwassing, nog nooit nagedacht of gewenst. Van creëren naar manifesteren door een integratie van je multidimensionale energiesysteem tot in de aller diepste lagen van je cellen. Je manifesteert dan door aanwezigheid.

Ik ben benieuwd hoe het zich verder ontvouwd. In Frankrijk zal ik ook verder schrijven aan mijn bijdrage voor het Herstory boek (www.herstorybook.eu).

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail